Zum InhaltsbereichZur Startseite

Kuggremmen av polyuretan

Konstruktion

BRECO®, BRECOFLEX® och CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan är tillverkade av slitstark polyuretan och stark stålkordsarmering. Kombinationen av dessa båda kvalitetsmaterial utgör grunden för de måttnoggranna och starkt belastningsbara kuggremmarna av polyuretan. Kuggremmar av polyuretan uppvisar en mycket hög partstyvhet. I kontinuerlig drift förekommer ingen eftertöjning av armeringen. Endast vid mycket höga belastningar är det möjligt att remmens förspänning reduceras en aning efter en kort inkörningstid pga. att armeringen sätter sig. Spänn åt en gång i efterhand.

Kuggremmarna är temperaturbeständiga vid en omgivningstemperatur mellan -30°C och +80°C. Trots detta kan det vara erforderligt att anpassa dimensioneringen om remmen ska användas vid gränserna till detta temperaturintervall (<-10°C och >50°C). I sådana fall kan du ta kontakt med din Mulco-partner.

Tillverkningsmetoderna för BRECO, BRECOFLEX och CONTI SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan möjliggör små toleranser som garanterar en likformig fördelning av last vid effektöverföring. Dessa kuggremmar av polyuretan lämpar sig främst till överföring av höga vridmoment samt för exakt positionering och transport av olika typer av gods.

Vid avvikelser från gällande standard måste de tillåtna belastningsvärdena korrigeras.

Mekaniska egenskaper

 • formstabil, synkron gång
 • konstant längd, ingen eftertöjning
 • låg ljudnivå
 • slitstark
 • underhållsfri
 • högflexibel
 • positionsnoggrann och vinkelexakt
 • kan korsas
 • böjresistent stålkordsarmering med låg töjning
 • max. remhastighet upp till 80 m/s
 • små inbyggnadsmått
 • gynnsamt vikt-effekt-förhållande
 • låg förspänning
 • låg lagerbelastning
 • stora axelavstånd är möjliga
 • tillåter stora utväxlingar
 • hög verkningsgrad upp till 98%

Kemiska egenskaper

 • hydrolysbeständig
 • åldringsbeständig
 • temperaturbeständig mellan -30° och +80°C (se anvisningar i text "Konstruktion")
 • tropikbeständig
 • beständig mot enkla oljor, fetter och
 • bensin
 • i vissa fall beständig mot syror och lut