Zum InhaltsbereichZur Startseite

Information om datasekretess

Mulco-Europe EWIV lägger mycket stor vikt vid att skydda dina personliga data.

Vi vill därför informera dig om vilka data som registreras på vår webbplats, hur vi använder dessa data och vilka rättigheter du alltid kan dra nytta av.

Vilka data sparas?

När du besöker vår webbplats spar webbservern hos vår nätleverantör www.gwj.de temporärt varje åtkomst i en loggfil. Dessa s k åtkomstdata registreras och sparas fram tills dess att de raderas automatiskt. Dessa data omfattar:

 • IP-adressen i användarens dator (förkortat / anonymiserat)
 • Datum och tid för åtkomst
 • Namn och URL-adressen för filen som öppnades
 • Överförd datamängd
 • Information om åtkomsten var framgångsrik
 • Data om tillämpad webbläsare och operativsystem
 • Adressen till webbplatsen varifrån åtkomsten eller vidarebefordran skedde
 • Tillämpade sökord
 • Information om vilket land som användaren befann sig i när webbplatsen öppnades

Åtkomstdata bearbetas på vår webbplats med programmet AWstats. Syftet med dessa data är att användare ska kunna använda webbplatsen (uppkoppling). Dessa data krävs dessutom för systemsäkerhet, teknisk administration och optimering av vår webbtjänst.

De åtkomstdata som har registrerats med AWstats förblir anonyma och används inte till att personligen identifiera besökare på denna webbplats. IP-adressen utvärderas inte.

Hantering av personliga data

Personliga data definieras som information som möjliggör en identifiering av en viss person. Typiska personliga data är till exempel ditt namn och din adress. Om webbplatsen erbjuder möjligheten att ange personliga eller affärsrelaterade data (namn, adress, e-postadress, telefon- eller faxnummer) så ger användaren dessa data på frivillig bas.

Personliga data registreras endast på vår webbplats i den omfattning som krävs för att kunna utföra särskilda tjänster. Vi skapar inga personliga användarprofiler.

Samtycke till ytterligare användning

Innan särskilda erbjudanden på vår webbplats kan användas, t ex kontaktformuläret eller online-beräkningsprogrammet Mulco belt-pilot, måste personliga data registreras och bearbetas, t ex genom längre tids lagring av e-postadresser och användar-ID. Sådana data används endast om du har ställt sådana data till vårt förfogande och i förväg samtyckt till sådan användning. Detta samtycke ger du när du klickar på motsvarande knapp vid registreringen. För att vi ska kunna skicka underlag per post till dig behöver vi din postadress.

Registrering av personliga data för online-beräkningsprogrammet Mulco belt-pilot

För registreringen behöver vi dessa data. Dessa behövs för en personifierad kommunikation samt om någonting är oklart kring din e-postadress. Vi använder den s k double opt-in-metoden. Detta innebär att du inte får tillgång till beräkningsprogrammet förrän du har bekräftat din registrering genom att klicka på en länk som ingår i e-postmeddelandet som vi skickade ut när du registrerade dig. Därmed kan vi vara säkra på att endast du själv som innehavare av e-postadressen som har angetts verkligen har registrerat dig.

Du måste bekräfta din registrering inom kort efter att du tagit emot vårt e-postmeddelande med länken. I annat fall kommer din registrering och din e-postadress att raderas automatiskt ur vår databas. Innan du har bekräftat din registrering kommer registreringsprogrammet inte att acceptera ytterligare registreringar med denna e-postadress.

Cookies

På vår webbplats används cookies och Java-applets. Dessa funktioner kan avaktiveras i inställningarna för din webbläsare. Alla data som har loggats raderas efter att åtkomstdata har utvärderats. Givetvis kan du även besöka vår webbplats utan cookies och Java-applets. Om dessa funktioner har avaktiverats i din webbläsare, kan detta leda till att du inte kan ta del av vissa funktioner i våra erbjudanden.

Var sparas och används dessa data?

En automatisk lagring av åtkomstdata samt lagring av personliga data sker i webbservern hos vår nätleverantör www.gwj.de. Om du vill kontakta oss på e-post kommer dessutom de personliga data som har tillhandahållits dessutom att lagras och användas till sina avsedda syften.

Vidarebefordras personliga data till tredje part?

Vi vidarebefordrar inte dina personliga data inkl. din postadress och e-postadress till tredje part. Ett undantag utgörs av de avtalspartners som hör till Mulco-Europe EWIV som behöver dessa data för att kunna hantera förfrågningar och beställningar samt för att kunna ta kontakt med kunderna för användningsrådgivning. Följande företag är partnerföretag inom den europeiska ekonomiska samarbetsgruppen Mulco-Europe EWIV (aktuell: 4 maj 2012):

 • Breco Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG, Kleiststrasse 53, 32457 Porta Westfalica (Tyskland)
 • ContiTech Antriebssysteme GmbH, Philipsbornstrasse 1, 30165 Hannover (Tyskland)
 • Hilger u. Kern GmbH, Käfertaler Strasse 253, 68167 Mannheim (Tyskland)
 • Anton Klocke Antriebstechnik GmbH, Senner Strasse 151, 33659 Bielefeld (Tyskland)
 • Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG, Heinrich-Nordhoff-Ring 14, 30826 Garbsen (Tyskland)
 • Reiff Technische Produkte GmbH, Tübinger Strasse 2-6, 72762 Reutlingen (Tyskland)
 • Roth GmbH + Co. KG, Andernacher Strasse 14, 90411 Nürnberg (Tyskland)
 • Walther Rothermundt GmbH & Co. KG, Am Tannenbaum 2, 41066 Mönchengladbach (Tyskland)
 • Aratron AB, Smidesvägen 4-8, 171 41 Solna (Sverige)
 • Binder Magnetic, 1, Allée des Barbanniers, 92632 Gennevilliers Cedex (Frankrike)
 • Dinámica Distribuciones S.A., Ctra. N. II, km 592,6, 08740 S. Andreu de la Barca (Spanien)
 • Haberkorn GmbH, Modecenterstrasse 7, 1030 Wien (Österrike)
 • Transmission Developments Co. (GB) Ltd, Dawkins Road, Poole, Dorset, BH15 4HF (Storbritannien)

Det är möjligt att kundserviceavdelningen vid ett av de partnerföretag som anges ovan tar kontakt med dig, till exempel för att informera dig om varor och tjänster som rör sortiment av kuggremmar av polyuretan från Mulco-Europe EWIV resp. från partnerföretag, för att skicka ut särskilda tematiska inbjudningar till fackmässor eller för att sända ytterligare informations- och reklammaterial om produkter inom transmissions-, linjär- och transportteknik. Personliga data vidarebefordras inte till andra tredje part. Personliga data varken säljs eller hyrs ut.

Länkar till webbplatser som tillhör andra leverantörer

Våra webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör andra leverantörer. Vi understryker att denna information om datasekretess endast gäller för webbplatsen som tillhör Mulco-Europe EWIV. Vi kan inte påverka och kan inte kontrollera om andra leverantörer följer gällande datasekretessbestämmelser.

Dina rättigheter: Information, ändring, radering av personliga data

Du kan när som helst och utan kostnad upphäva ditt samtycke till lagring av personliga data. Du har alltid rätt att få veta om och vilka personliga data har lagrats hos oss.

Om du är registrerad som användare av enstaka tjänster som erbjuds av Mulco-Europe EWIV, kan vi till viss del erbjuda en möjlighet att själv kontrollera dessa data och vid behov eller ändra dina data.

Kontakta oss skriftligen om du vill veta mer om dina personliga data eller vill att de ska korrigeras eller raderas:

Kontakt:

Mulco-Europe EWIV
Mulco-Central
Heinrich-Nordhoff-Ring 14

30826 Garbsen (Tyskland)

E-post: info@mulco.de