Zum InhaltsbereichZur Startseite

Konstruktion och egenskaper

Den kombinerade konstruktionen kuggrem, kilrem och stålkordsarmering i en gemensam remkonstruktion resulterar i synkronband som löper exakt i spår. Dessa används främst inom transportteknik och hanteringsteknik. Spårstyrningen säkerställer rak gång över partens hela längd.

Självstyrande kuggremmar är en vidareutveckling av det kända BRECO®, BRECOFLEX® sortimentet av kuggremmar av polyuretan. Dessa remmar består av stark stålkordsarmering. Kuggremmarna är temperaturbeständiga vid en omgivningstemperatur mellan -30°C och +80°C. Trots detta kan det vara erforderligt att anpassa dimensioneringen om remmen ska användas vid gränserna till detta temperaturintervall (<-10°C och >50°C). I sådana fall kan du ta kontakt med din Mulco-partner.

De är dessutom beständiga mot bensin samt enkla fetter och oljor. Verkningsgraden uppgår till max. 98%. Vid höga belastningar är det möjligt att remmens förspänning reduceras en aning efter en kort inkörningstid pga. att armeringen sätter sig. Spänn åt en gång i efterhand. I kontinuerlig drift förlängs inte armeringen i efterhand.

Vid avvikelser från gällande standard måste de tillåtna belastningsvärdena korrigeras.

Kilstyrning på kuggprofil

  • spårexakt och synkron körning
  • säker remstyrning okänslig mot sidokrafter
  • användbar för valfritt långa transportsträckor
  • användbar för spårexakt materialflöde för taktning, separering och positionering

Självstyrande kuggremmar

Självstyrande BRECO kuggremmar möjliggör en säker rak gång genom kilspåret som har integrerats i remkonstruktionen.

Självstyrande kuggremmar används inom transportteknik och hanteringsteknik. De används särskilt i transportlinjer och överlämningsstationer. Självstyrande kuggremmar är okänsliga mot sidokrafter.