Zum InhaltsbereichZur Startseite

Beräkning

BRECO® och CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan till transportanvändningar

Transportkuggremmar ska i första linje utföras som huvuddrift. Transportgodset kan bestå av en eller flera enstaka laster. Många enstaka laster kan betraktas som en sträcklast.

A - Belastningsförlopp i kuggremmen
B - Huvuddrift

Beräkning av periferikraft FU

Utifrån den totala transportlasten kan erforderlig avdragningskraft resp. periferikraft FU för drivstationen beräknas:

FU = 9,81 * m * μ

Periferikraft i drivstationen ... FU [N]
Transportgodsets massa ... m [kg]
Friktionskoefficient mellan kuggrem och stödskena ... µ

Följande värden kan antas för friktionskoefficient µ (glidfriktion):

Stål/PUR 92 shore A ... 0,6 - 0,7
Stål/PAZ ... 0,2 - 0,4
PE/PUR ... 0,3 - 0,4

Friktionskoefficienter uppvisar i regel stor variationsbredd. Vi kan rekommendera att olika försök genomförs. Med reservation för att dessa uppgifter ev. inte stämmer.

Anmärkningar till kraft-töjnings-beteende

Rasterytan som visas i bilden åskådliggör kraft-töjnings-beteendet i kuggremmen under gällande driftvillkor. De enstaka avstånden mellan den upplagda transportgodsen blir allt större mot drivstationen.

Avstånd s1 < s2

Förspänningskraft

Förspänningskraften i transportkuggremmen bör ställas in så att en resterande förspänningskraft alltid finns kvar i den slaka parten under gällande driftvillkor. Följande förspänningskraft ska ställas in:

FV > 0,5 * FU

Beräkning av rembredd b

FU ... Periferikraft (berechnet)
FUspez ... specifik belastbarhet i remkuggarna
ze ... ingripande kuggtal för ändlös skarvade remmar:
zemax = 6