Zum InhaltsbereichZur Startseite

Mekanisk bearbetning

För särskilda funktionella egenskaper kan BRECO®, BRECOFLEX® och CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan bearbetas mekaniskt. Det finns även remmar med tjockare rygg att tillgå för mekanisk bearbetning

  • BRECO®, BRECOFLEX®: Utförande T, typserie DR och beläggningar
  • CONTI® SYNCHROFLEX: Utförande FA och beläggningar

Därigenom får konstruktören många olika utformningsmöjligheter. Beakta att kuggremmar med kraftigare ryggar har en lägre böjbarhet och kräver kuggskivor med större diameter. En bättre flexibilitet kan uppnås med tvärnotar och tvärslitsar.


Fräsning av rygg i tvärriktning

Notar i tvärled på remryggen ger en bättre böjbarhet. Om det är tekniskt möjligt i tillverkningen, används även frästa notar för säker upptagning och för bättre positionering av produkter med kuggremmar.


Fräsning av rygg i längsled

Oberoende av remdelningen ger en utarbetning av remryggen särskilt många utformningsmöjligheter för särskilt anpassade lösningar. Så kan en remstyrning åstadkommas med en trapetsformad ryggprofil, eller en runddel tas upp och flyttas definierat med hjälp av ett prismatvärsnitt. Måttsättningen ska anges som djupmått x relaterat till remryggen.


Slipa ryggen

Ryggslipning sker standardmässigt vid samtliga BRECOFLEX® kuggremmar av polyuretan. Alla andra kuggremmar i Continental och BRECO-produktsortimentet kan slipas till för att åstadkomma en viss precision eller för att få en uppruggad yta. Härvid får den totala tjockleken x inte underskrida minsta tjockleken, eftersom det då finns risk för att armeringen skadas.


Slipa kanterna

Om remkanterna slipas kan snävare toleranser för rembredden uppnås. Särskilt vid BRECO® kuggremmar av polyuretan som förs genom skenor kan det vara nödvändigt att slipa kanterna.


Ta bort enstaka kuggar

Enstaka kuggar eller kompletta kugg-grupper kan avlägsnas. Denna metod används för att åstadkomma en måttnoggrann kuggning om de kvarvarande kuggarna ska användas för positionsnoggrann upptagning.


Fräsning av kuggar i längsled

BRECO® kuggremmar av polyuretan med längsfräst kuggprofil används ofta i kombination med armeringsfria zoner inom vakuumtransportteknik. För olika användningar inom detta område kan BRECO® kuggremmar av polyuretan erbjuda ett stort produktspektrum. Utarbetningen av kuggprofilen har betydelse för CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuraten som skyddas mot att löpa av åt sidan med t.ex. stödskenor. Bearbetningsdjupet x anges utifrån kugghuvudet.


Hålslagning av kuggrem

Hålade BRECO® kuggremmar av polyuretan används främst med armeringsfria zoner (till viss del är även BRECOFLEX® kuggremmar av polyuretan tillgängliga) och med urtagna kuggar i längsriktningen om dessa remmar ska fungera som sugremmar inom vakuumtransportteknik. Denna mångfald inom utformningen av BRECO® kuggremmar av polyuretan som vakuumkuggremmar samt vår omfattande erfarenhet särskilt inom detta område sträcker sig från transport av ömtåliga folier till kvadratmeterstora metallplatiner. Vid CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan ska armering av aramid användas i första linje.