Zum InhaltsbereichZur Startseite

Kuggrem antistatisk

CONTI® SYNCHROFLEX antistatisk kuggrem av polyuretan

De antistatiska egenskaperna hos CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan uppnås med:

  1. applicering av ett allsidigt ledande skikt på remmar med och utan vävunderlag i efterhand
  2. en speciell ledande polyuretanblandning (max. remlängd 700 mm)

Färg på antistatiska kuggremmar: svart

Ytresistans R ≤ 106 Ω

Användningsområde

Antistatiska CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan används där elektrostatisk uppladdning är ej önskvärd eller ej tillåten, t.ex. vid transport av elektroniska komponenter, transmissioner och/eller transportutrustning i en omgivning där explosionsrisk föreligger.

Elektrostatisk laddning

I samband med kuggremmar måste man på grund av kontinuerlig separation av två ytor som vidrör varandra, t.ex. drivhjul och kuggrem, räkna med uppladdning. Uppladdningen kan bli avsevärd och så hög att det finns risk för gnistbildning. Uppladdningens storlek beror på vilka material som kuggrem, synkronskiva, spänn- resp. bärrullar är tillverkade av. Den ökar med remhastighet, remförspänning och beröringsytans bredd.

Antistatiska egenskaper

Antistatiska CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan undvikera uppladdningar på ett säkert sätt. Enligt DIN 22104 "Antistatiska transportband" ska ytresistansen vara mindre än 3 * 108 Ω. Antistatiska Synchroflex-kuggremmar har en ytresistans R ≤ 106 Ω.

Kvalitetssäkring

Ledningsförmågan mäts med fjädertungelektroder enligt DIN 53482 eller DIN 53596. På kuggremmar med antistatisk beläggning kan om så önskas det antistatiska skiktets slitagebeständighet kontrolleras på en provrem. Om ytresistansen uppgår till R ≤ 106 Ω efter slitagetestet, är en tillräckligt hög slitagebeständighet resp. ledningsförmåga garanterad. Eftersom de antistatiska kuggremmarnas ledningsförmåga kan försämras på grund av eventuellt slitage vid längre drift, krävs en regelbunden kontroll av resistansvärdena. Kontakta vår tekniska rådgivning om en användning är avsedd i omgivning där explosionsrisk föreligger.

Beställningsexempel

CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan 25 T 5/630 antistatiskt belagd