Zum InhaltsbereichZur Startseite

Konstruktion och egenskaper

Idén bakom den moderna transporttekniken med kuggremmar utgår ifrån att olika egenskapskarakteristika kan förverkligas i en remkonstruktion.

Vårt svar är BRECO® och BRECOFLEX® kuggremmar av polyuretan med beläggning. Alla material som ingår syftar till att uppfylla särskilda uppgifter beroende på deras olika egenskaper.

Konstruktion och egenskaper

A - Transport-beläggning
B - PUR-högbelastningsbart
C - Längdkonstant stålkord
D - Polyamid med låg friktion
Alla material som ingår syftar till att uppfylla särskilda uppgifter beroende på deras olika egenskaper.

Användning av kuggremmar som bandtransportörer kännetecknas av ett formstabilt kuggingrepp i drivstationen. Remhastigheterna är alltid synkroniserade. BRECO® och BRECOFLEX® kuggremmar av polyuretan består av polyuretan + stålkordsarmering. De tål därmed mycket hög belastning. Ett polyamidunderlag på kuggsidan har en friktionsreducerande verkan vid glidning över stödskenor.