Zum InhaltsbereichZur Startseite

Tillgängliga utföranden

Standardutförande, enkelsidig kuggning

I standardutförandet består BRECO och BRECOFLEX KUGGREMMEN av en kombinerad konstruktion av två olika material: slitstark polyuretan (92° shore A) och stark stålkordsarmering. Standardutförandet är universellt användbart för alla uppgifter inom transmissionsteknik och transportteknik.
Beställningskomplettering: utan

Tillgänglig för alla delningar


Standardutförande, dubbelsidig kuggning

I standardutförandet består den dubbelkuggade BRECO och BRECOFLEX KUGGREMMEN av en kombinerad konstruktion av två olika material: slitstark polyuretan (92° shore) och stark stålkordsarmering. Båda kuggsidor är fullt belastbara. Standardutförandet av DL-kuggremmen är universellt användbart för alla uppgifter inom transmissionsteknik och transportteknik.
Beställningskomplettering: DL

Tillgänglig för AT5-DL (endast BRECOFLEX); AT10-DL (endast BRECOFLEX);T5-DL; T10-DL; T20-DL; T1/2"-DL (endast BRECOFLEX)


Polyamidväv på kuggsidan

Underkonstruktionen motsvarar standardutförandet. Ett extra skikt polyamidväv på kuggsidan resulterar i lägre friktionsvärde, underlättar kuggarnas ingrepp i kuggskivan samt sänker ljudnivån. Transportremmar på stödskenor glider lätt och är slitagebeständiga.
Beställningskomplettering: PAZ

Tillgänglig för alla delningar, utom AT 3 och T 2,5


Polyamidväv på remryggen

Underkonstruktionen motsvarar standardutförandet. Ett extra skikt polyamidväv på remryggen resulterar i lägre friktionsvärde. Användningsområde inom transportteknik: t.ex. för ackumuleringsstationer (remryggen glider lätt och är slitagebeständig).
Beställningskomplettering: PAR
Beställningskomplettering: PAR - PAZ (båda sidorna belagda)

Tillgänglig för alla delningar endast BRECO M och V


Polyamidväv på dubbelkuggad rem

Underkonstruktionen motsvarar dubbelkuggat standardutförande. Ett extra vävskikt på kuggningen resulterar i lägre friktionsvärde, underlättar kuggarnas ingrepp i kuggskivan samt sänker ljudnivån. Transportremmar på stödskenor glider lätt och är slitagebeständiga.
Beställningskomplettering: PAZ (beläggning endast på insidan)

Tillgängliga för AT5-DL (endast BRECOFLEX); AT10-DL (endast BRECOFLEX); T5-DL; T10-DL; T20-DL; T1/2"-DL (endast BRECOFLEX)