Zum InhaltsbereichZur Startseite

Garanti

Alla uppgifter har sammanställts mycket noggrant och med hänsyn till aktuell teknisk nivå. Vi understryker särskilt att alla tekniska data har toleranser och inte ska uppfattas som leveransspecifikationer. Dessutom vill vi informera om att beräkningsdelen samt dess tillämpning är beroende av teknikens ståndpunkt. Inga anspråk kan härledas från ev. fel eller felaktiga tolkningar av användningssyften.

Mulco-Europe EWIV
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
D-30826 Garbsen

Tel: +49 (0) 5131/4522-0
Fax: +49 (0) 5131/4522-110
E-post: info@mulco.net
Internet: www.mulco.net