Zum InhaltsbereichZur Startseite

Juridisk information

Grundande: 1999
Huvudsäte: Mulco-Europe EWIV
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
30826 Garbsen

Postfach 141230
30812 Garbsen
Telefon: +49 5131 4522 - 0
Telefax: +49 5131 4522 - 110
E-post: info@mulco.de
Juridisk form: EWIV
VD: Michael Ellinger
Registrerande domstol: Hannover, Nr. HRA 25936, Amtsgericht Hannover
VAT-nr.: DE 201084517
Redaktionell rådgivning: Karen Scheffel

Allt innehåll på webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt. Texter och bilder får endast återanvändas med skriftligt tillstånd. Vi övertar inget ansvar för att informationen stämmer. Dessutom vill vi upplysa om att vi inte övertar något ansvar för all slags skador som kan härledas till användningen av vår webbplats.

Ansvarsfriskrivning:
Med sitt beslut från 12 maj 1998 avgjorde Landgericht Hamburg att den som bedriver en webbplats som innehåller länkar till andra sidor ev. är ansvarig för innehållet på dessa länkade sidor. Detta kan, enligt Landgericht Hamburg, endast förhindras genom att webbansvarig uttryckligen distanserar sig från sådant innehåll.

Följande gäller för alla länkar:
Vi vill särskilt understryka att vi inte har någon inverkan på länktexten, utformning eller innehållet i länkade sidor. Av denna anledning distanserar vi oss uttryckligen från länkformuleringar samt från allt innehåll på sidor som länkas från vår webbplats och frånsäger oss allt ansvar för sådant innehåll. Denna förklaring gäller för alla länkar på vår webbplats och för allt innehåll på de sidor som kan öppnas med webbannonser eller länkar som tillhandahålls på vår webbplats.

Datasekretess:
Om webbplatsen erbjuder möjlighet att ange personliga eller affärsrelaterade data (e-postadresser, namn, adresser) så ger användaren dessa data på frivillig bas. Samtliga tjänster som erbjuds kan, såvitt detta är tekniskt möjligt och rimligt, tas i anspråk och betalas även utan att sådana data behöver anges resp. även om anonymiserade data eller en pseudonym anges. Det är inte tillåtet att utnyttja de kontaktdata, t ex postadress, telefon- och faxnummer samt e-postadresser, som anges i den juridiska informationen eller jämförbar information genom att vidareförmedla denna information till tredje part med syfte att tillhandahålla information som inte uttryckligen har beställts. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidtaga juridiska åtgärder mot avsändare av s k skräppost vid överträdelser mot dessa förbud.

Allt innehåll på webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt. Texter och bilder får endast återanvändas med skriftligt tillstånd. Vi övertar inget ansvar för att informationen stämmer. Dessutom vill vi upplysa om att vi inte övertar något ansvar för all slags skador som kan härledas till användningen av vår webbplats.

BRECO® och BRECOFLEX® TIMING BELTS är varumärken registrerade av BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG

SYNCHROFLEX® är ett varumärke registrerat av ContiTech Holding GmbH, Continental AG.

MULCO® är ett varumärke registrerat av Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG