Zum InhaltsbereichZur Startseite

Konstruktion och egenskaper

Den vanligaste utgångsrörelsen i elektromekaniska transmissioner är en roterande rörelse. För konstruktören utgör kuggremmen en ideal länk inom kinematiken. Kuggremmen omvandlar på ett säkert, snabbt och direkt sätt roterande rörelser till linjära rörelser. Körningshastighet till 10 m/s och valfria axelavstånd är möjliga. I kombination med linjära rörelser, t.ex. inom hanteringsteknik, krävs ofta låga positionsspridbredder (hög upprepningsprecision). Vi tillhandahåller vårt produktsortiment av BRECO® kuggremmar av polyuretan med profilerna AT och ATL. Dessa kuggremmar av polyuretan är utvecklade och optimerade för linjärtransmissioner. De kännetecknas av formstyva kuggar och hög styvhet i remparterna.
Vid höga belastningar är det möjligt att remmens förspänning reduceras en aning efter en kort inkörningstid pga. att armeringen sätter sig. Spänn åt en gång i efterhand. I kontinuerlig drift förekommer ingen eftertöjning av armeringen.

Kuggremmarna är temperaturbeständiga vid en omgivningstemperatur mellan -30°C och +80°C.
Trots detta kan det vara erforderligt att anpassa dimensioneringen om remmen ska användas vid gränserna till detta temperaturintervall (<-10°C och >50°C). I sådana fall kan du ta kontakt med din Mulco-partner.

Med denna katalog vill vi främst uppfylla konstruktörens önskemål. Förutom produktsortimentet innehåller katalogen alla tekniska data som krävs för att dimensionera olika linjärtransmissioner.

Vid avvikelser från gällande standard måste de tillåtna belastningsvärdena korrigeras.

Konstruktion

BRECO® kuggremmar av polyuretan består av slitstark polyuretan och stark stålkordsarmering. Kombinationen av dessa båda kvalitetsmaterial utgör grunden för de måttnoggranna och pålitliga BRECO® kuggremmarna av polyuretan. Ett extra polyamidskikt på kuggsidan resulterar i en kuggrem med lågt friktionsvärde och hög prestanda.
BRECO® kuggremmen av polyuretan tillverkas som metervara utan längdbegränsning. Stålkordsarmeringen är alltid placerad parallellt till kanten. Standardleverans består av rullar med 50 eller 100 m längd, se vårt produktsortiment.

Egenskaper

  • formstabil, synkron gång
  • högt belastbar, konstant längd
  • hög verkningsgrad, max. 98%
  • slitstark i kontinuerlig drift
  • upprepningsprecis positionering i linjärsystemet
  • delningsexakt vrid-lyft-omvandling
  • låg massa, lämplig för stegtransmissioner
  • hydrolysbeständig, säker mot ozon och solljus
  • temperaturbeständig mellan -30° och + 80°C, även högre under kort tid
  • beständig mot bensin, enkla fetter och oljor