Zum InhaltsbereichZur Startseite

Kuggprofiler

ATP högprestandaprofil

Marknadens krav på ytterligare ökning av prestanda, lägre ljudnivå och ökad livslängd ledde till utvecklingen av ATP-kuggremmen.

Grundkonceptet i den nya ATP-profilen innebär en uppdelning av den trapetsformade kuggen i två belastningsbara enkelkuggar. Prestandafördelen uppnås i kombination med böjresistent töjningsfri stålkordsarmering med låg töjning samt en speciell polyuretan.

Prestandaökning upp till 60%, ljudnivå sänkt med upp till 10 db(A) och ökad livslängd genom:

 • 70% större kuggytor
 • jämn spänningsfördelning
 • förbättrad kraftspridning
 • förminskad polygoneffekt
 • förminskad konstruktionsbredd
 • optimerat kuggingrepp

BAT bågformade kuggar

Som en logisk konsekvens av en ytterligare minskning av ljudnivån uppstod en profil som inte uppvisar den traditionella polygoneffekten. Förutom tyst gång har profilen en större kuggflank än AT och är självstyrande i den avsedda löpriktningen.

Användningsområden:

 • speciella krav på tyst gång och överföringsprecision
 • små inbyggnadsmått
 • transport- och transmissionsuppgifter

BATK bågformade kuggar med styrspår

BATK är en vidareutveckling av BAT. Tack vare det integrerade styrspåret är kuggremmen självstyrande i båda löpriktningar.

Användningsområden:

 • speciella krav på tyst gång och överföringsprecision
 • små inbyggnadsmått
 • användningar inom linjär- och transmissionsteknik

AT högprestandaprofil

Vidareutvecklingen av T-profilen resulterade i AT-profilen. Denna typ av rem kännetecknas av en ökad kuggbärförmåga som ges av den större kuggvolymen, samt förstärkt armering.

Fördelar:

 • gynnsamt kuggingrepp
 • förstärkt armering för konstant delning och hög draghållfasthet
 • förbättrad prestanda med upp till 50% jämfört med T-profilen
 • exakt rörelseöverföring i kombination med synkronskivor med minskat eller noll-kuggspelrum
 • reducering av ingreppsstötar
 • gynnsamt förhållande mellan vikt och inbyggnadsmått

SFAT offsetkuggning

AT-prestandaprofil med metrisk delning och trapetskuggning med två kuggspår i remkonstruktionen som SFAT. Dessa kuggspår är sinsemellan förskjutna med en halv kuggdelning. I kombination med de tillhörande synkronskivorna gör självstyrningen att remmen går rakt. Inga flänsskivor krävs.

Användningsområden:

 • drift på synkronskivor utan flänsskivor
 • där låg ljudnivå är viktig (reducerad polygoneffekt)

ATK, TK självstyrande kuggremmar

Självstyrande kuggremmar är en kombinerad konstruktion av synkronremmar och kilremmar med rak gångkarakteristik. Prestandaintervallet är detsamma som för normal T- eller AT-profil minus den rembredd som ej är försedd med kuggar.

Användningsområden:

 • vid starka sidokrafter
 • drift på synkronskivor utan flänsskivor

T standardprofil

Kuggremmen med trapetsprofil enligt DIN 7721 anses vara den klassiska standardkuggremmen.

Användningsområden:

 • vid transmissionsuppgifter av standardkaraktär
 • transmissionsuppgifter med dubbelkuggade remmar
 • vid höga böjkrafter
 • lastfall "med motböjning"

Tumprofil

Tumdelningar enligt DIN/ISO 5296 kan fås i följande storlekar:
M = 2,032 mm
XL = 5,08 mm
L = 9,525 mm
H = 12,7 mm
XH = 22,225 mm

Användningsområden:

 • Applikationer inom tum-systemet

K profiler

Serrationskuggad profil med metrisk delning.

Användningsområden:

 • finmekanik med små mått

F flatrem

Användningsområden:

 • transmissionssystem med hög hastighet (CONTI® SYNCHROFLEX kuggremmar av polyuretan)
 • transmissioner utan synkron rörelseöverföring
 • dragremmar (fast längd och ändlösa)

ATN profil

ATN-kuggremmen har utvecklats speciellt för användning inom transportteknik. Det utbytbara nockfästet som finns i remkuggen möjliggör snabb montering och utbyte av de individuellt tillverkade nockarna för aktuellt transportsyfte.


ATNK profil

ATNK är självstyrande på grund av den integrerade styrkilen. Därmed krävs inga flänsskivor vid kuggskivorna. Styrkilens läge är beroende av kuggremmens bredd.


HTD profil

Högprestandaprofilen HTD (high torque drive) har rundkuggning för gynnsamt inkuggningsbeteende och en optimerad kraft- och spänningsfördelning (profil enl. utkast ISO/F DIS 13050). Den höga HTD-kuggen garanterar dessutom bättre säkerhet mot överhopp.

Användningsområden:

 • linjärtransmissioner
 • lyftare
 • positioneringstransmissioner

N10 profil

Profil N10 (noppar; delning 10 mm) har rotationssymmetriska noppar med evolventer för optimalt inkuggningsbeteende och en gynnsam kraft- och spänningsfördelning. Nopparnas optimerade inkuggningsbeteende innebär att bullernivån sänks, transmissionen är polygonfri och självstyrande i båda riktningarna.

Användningsområden:

 • transporttransmissioner
 • kan användas utan flänsskivor
 • transmissioner med låg ljudnivå

STD profil

Högprestandaprofilen STD (super torque drive) har en evolventkuggning för optimalt inkuggningsbeteende och en gynnsam kraft- och spänningsfördelning (profil enl. utkast ISO/F DIS 13050). Det optimerade inkuggningsbeteendet i STD-kuggen leder dessutom till att drivanordningens ljudnivå sänks.

Användningsområden:

 • linjärtransmissioner
 • positioneringstransmissioner
 • transmissioner med låg ljudnivå